جلسات مشاوره فردی کارگروه روانشناسی تابستان 96 روزهای زیرمیباشد:

خانم مریم ملاحی زمینه تخصصی:فردی, کودک,نوجوان وتحصیلی(شنبه ها صبح تا ظهر).

خانم ناهید صابرزمینه تخصصی:خانواده وازدواج(یکشنبه وسه شنبه صبح تا ظهر).

خانم معصومه لاله رخی زمینه تخصص:کودک واختلالات یادگیری(چهارشنبه ها صبح تا ظهر).

 

سومین نشست های فرزند پروری تابستان 96:

1_ریشه یابی و درمان اختلالات رفتاری و عادتی کودکان

مدرس:سرکار خانم سمیه خاشعی

این نشست ها هر هفته در حال برگزاریست.