کلاس آموزش چرم مقدماتی

دراین جلسه سرکار خانم راستی مربی محترم کلاس  ، دوخت جاکارتی را به هنرجویان آموزش دادند.

وسایل مورد نیاز:

چرم طبیعی، قیچی مخصوص، نخ، تخته کار،سمبه، مشته و....

برای شروع کار ابتدا باید نقشه کار را روی مقوا در آورد وسپس برروی چرم آن را پیاده کرد. جهت فراگیری بیشتر این هنر روزهای سه شنبه ساعت 30/8 تا 10 در مجموعه شفق بخش امور اداری مراجعه فرمایید.

 

تهیه وتنظیم: مرجان قرایتی (گروه تحقیق وپژوهش)