۱۳۹۵/۰۲/۱۵

اولين جلسه گردهايى كانون خيرين بانوان زرين شهر با حضور سركار خانم مهندس علمدارى ، يكشنبه ٩٥/٢/١٩ ساعت ٨/٣٠ صبح در سالن اجتماعات فرهنگسراى شهردارى زرين شهر ، واقع در چهارراه اعظم ، خيابان كاشانى ، برگزار ميگردد . شركت براى عموم مربيان و مدرسان ، كه بصورت خيريه  خواهان همكارى در زرين شهر هستند ، ازاد است .