۱۳۹۵/۰۴/۲۸

كانون خيرين بانوان ذوب آهن : روز سه شنبه ٩٥/٤/٢٩ كارگاه يكروزه نقاشى ، عكاسى و خوشنويسى از ساعت ٩ الى ١٢ در مجموعه شفق اصفهان توسط كارگروه هنرهاى تجسمى با همكارى گروه روانشناسى ويژه فرزندان خانواده بزرگ ذوب آهن ( دختران ٣-١٨ سال و پسران ٣-٨ سال ) برگزار ميگردد .