۱۳۹۵/۰۵/۱۷

کارگروه روانشناسیِ کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان درنظر دارد دوره ای آموزشی با نام کارگاه مهارتهای زندگی در دو مجموعه فرهنگسرای امام رضا(ع) و متعاقباً سالن شفق اصفهان برگزار کند.

موضوعات مطروحه در این کارگاه، خودآگاهی، ارتباط موثر و مدیریت استرس می باشد. الویت ثبت نام برای شرکت در این کارگاه با خانواده ی محترم ذوب آهن میباشد؛ درصورت ثبت نام از علاقمندان غیر از خانواده ی ذوب آهن هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت خواهد شد.

اولین جلسه ی این کارگاه که بعنوان جلسه ی توجیهی درنظر گرفته شده، روز دوشنبه 25/مرداد در فرهنگسرای امام رضا(ع) فولادشهر برگزار میگردد.

مکان ثبت نام برای علاقمندان در این جلسه، فرهنگسرای امام رضا در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است این کارگاه مشمول خانواده ی پرسنل محترم ذوب آهن میباشد؛ برای پرسنل محترم متعاقباً کارگاهی درنظر گرفته خواهد شد.

تاکید میشود ثبت نام نهایی از علاقمندان به این کارگاه تنها از بین شرکت کنندگان در جلسه ی توجیهی انجام می پذیرد.