۱۳۹۵/۱۲/۱۶

بازارچه خيريه كانون خيرين فرهنگي بانوان ذوب آهن به تعويق افتاد

نخستين بازارچه خيريه كانون خيرين فرهنگي بانوان ذوب آهن به تعويق افتاد . زمان برگزاري اين بازارچه  ، متعاقباً اعلام مي گردد .