۱۳۹۶/۰۳/۱۷

گروه زبان انگلیسی جهت ترم تابستان درمجموعه شفق اصفهان کارگاههای تخصصی زیر را برگزار می کند

              کارگاه تکنیکهای حفظ لغت

           (یک جلسه ای)

حفظ 100 لغت آکادمیک

(8 جلسه)

رایتینگ آکادمیک

(8 جلسه )

تکنیکهای تقویت مهارت شنیداری

(8 جلسه)

کارگاه تلفظ ولهجه مقدماتی

(8 جلسه )

کلاس بحث آزاد free discusion

هرهفته یک جلسه (یک موضوع مستقل )

 

زمان برگزاری : هر هفته چهار شنبه ها 9 الی 10:30  و 10:30   الی 12:30

جهت ثبت نام به صورت حضوری به مجموعه شفق اصفهان مراجعه گردد.