گزارش کیک پزی مقدماتی ترم تابستان96

 

 

کارگروه صنایع غذایی کلاس کیک پزی پیشرفته

 

مربی : خانم امیری

 

زمان و مکان : شنبه ها ساعت 8:30 الی 10:30  مجموعه شفق اصفهان ـ ترم پاییز96

                                    این کلاس در 6 جلسه با آموزشهای متنوع برگزار گردید:

 جلسه توجیهی  ( آموزش بصورت تئوری )

 1.           آموزش کیک اسفنجی
 2.           آموزش کیک شیفون
 3.           آماده سازی خامه و خامه کشی کیک
 4.           آموزش تهیه فوندانت

 

کارگروه صنایع غذایی – کلاس آموزش آشپزی سنتی و دسر سنتی

مربی : خانم فرحناز سلیمیان

زمان ومکان : دوشنبه ها ساعت 8:30 الی 12 مجموعه شفق اصفهان

ترم پاییز96

این کلاس در 6 جلسه برگزار میگردد و بطور همزمان آموزش آشپزی سنتی و آموزش دسر سنتی انجام میشود.

جلسه اول بصورت آموزش توجیهی تشکیل میگرددو جلسات بعدی بصورت آموزش عملی میباشد.

آموزشهای آشپزی سنتی :

 1. آموزش تهیه خورشت ماست
 2. آموزش پخت مرغ شکم پر
 3. آموزش کوفته برنجی
 4. آموزش ته چین مرغ
 5. آموزش خورشت فسنجان
 6. آموزش بریانی

 

آموزشهای دسر سنتی :

 1. آموزش شله زرد
 2. آموزش حلوا دورنگ ( شکلاتی )
 3. آموزش فرنی
 4. آموزش مسقطی
 5. آموزش توپک خرمایی

 

تهیه و تنظیم گزارش : پروین گلایی