دوره های آموزش عکاسی :

کلاس های آموزش عکاسی کانون در ۱۰ جلسه وبا حضور۲ مربی برگزار می شود . شامل دو بخش۱ـ- تکنیک۲ـ  آشنایی با آثار عکاسان مطرح جهان و معرفی کتاب های مرتبط

آموزش تکنیک شامل آشنایی با تاریخچه ی عکاسی ، انواع لنز ، دیافراگم ، شاتر ، تنظیمات دوربین ایزو و ....می باشد. انجام تمرینات مربوط به هر دو بخش  برای هنرجویان الزامیست . بهمین دلیل شرکت کنندگان در کلاس حتما دوربین دیجیتال حرفه ای یا نیمه حرفه ای داشته باشند . در بخش دوم کلاس ، پس از نمایش آثار عکاسان معروف ، از هنرجویان خواسته می شود در مورد عکس ها نظر بدهند .

پس از پایان آموزش در هر جلسه ، تمرینات انجام شده توسط هنرجویان ، مورد بررسی و بحث قرار می گیرند . همچنین درهر

دوره ی کلاس، یک یا دو جلسه هنرجویان به فضای باز برده می شوند تا با عکاسی در این فضا نیز آشنا شوند

در صورت برگزاری نمایشگاه ذوب آهن ، هنر آموزان می توانند پس از تایید آثارشان ، در بخش عکاسی این نمایشگاه شرکت کنند .