کلاس آموزش بافتنی  

دراین جلسه سرکار خانم صمیمی مربی محترم کلاس  ، بافت کلاه مدل برگ را آموزش دادند.

وسایل مورد نیاز:

میل بافتنی ، کاموا

برای شروع کار ابتدا باید دانه ها را به صورت مضربی از 9 سر انداخت سپس 3-4 سانت کشباف بافته و پس از آن تقسیم بندی را شروع می کنیم  به اندازه بلندی سر و در 2 رج کامل دانه ها را کم کرده تا به انتها برسد . دانه ها را جمع کرده ، کلاه را می دوزیم. جهت فراگیری این هنر و آموزشهای بیشتر روزهای دو شنبه ساعت 30/8 تا 10 در مجموعه شفق بخش امور اداری مراجعه فرمایید.

 

نمونه بافتهای دیگر