ورزش : اراده امروز نیرومندی فردا

با توجه به این که فعالیت فیزیکی مناسب می تواند تاثیر مهمی در پیش گیری از بروز بیماری ها، عوارض آن ها و در نهایت مرگ و میر ناشی از آن ها داشته باشد، بررسی متون و مقالات علمی در مورد ارتباط بیماری ها و فعالیت فیزیکی گویای این مطلب است که ورزش دارای تاثیرات مفیدی در زمینه پیش گیری از بیماری های مزمن و غیرواگیر است.در دنیای امروز ورزش بهترین فعالیت برای کسب آمادگی جسمانی و روانی است. كارگروه ورزش كانون خيرين بانوان ذوب آهن كه در آبان ماه سال 1394 كار خود را با بانوان آغاز نمود اين بانوان كه همگي پرسنل محترم ذوب آهن اصفهان مي باشند در راستاي اهداف كانون به صورت داوطلبانه و در جهت ارتقا، سطح سلامت و بهداشت جسمانی خانواده بزرگ ذوب آهن شروع به فعاليت مستمر و دايمي نمودند.در حال حاضر در تمام رشته های ورزشی حدود دویست نفر هنرجو وجود دارد.

   

برنامه ترم زمستان کارگروه ورزش