۱۳۹۵/۰۵/۱۷

این کلاس با مربیگری سرکار خانم علیزاده همراه با کمک مربی، برای رده ی سنی کودکان و نوجوانان برگزار میگردد.

منبع آموزشی این کلاس کتاب family friends  میباشد که همراه با آموزش تصویری، و کارتهای آموزشی محیطی شاد و جذاب را برای عزیزان شرکت کننده در این کلاس ایجاد میکند.

تلفظ صحیح حروف، اعداد، جملات کوتاه و مکالمه در حد ابتدائی از جمله مواردی است که طی این دوره به کودکان آموزش داده میشود.

مربی این کلاس با سعه ی صدر و تمرین و ممارست کافی سعی در آموزش صحیح به علاقمندان دارد.