۱۳۹۵/۰۶/۰۱

اولین جلسه از سری جلسات مهارتهای زندگی روز یکشنبه 95/5/31 با حضور کارگروه روانشناسی در فرهنگسرای امام رضای فولادشهر برگزار شد.هدف از این جلسه، علاوه بر تعریف و توجیه کلی مهارت زندگی بکار بردن صحیح مهارتها در راستای زندگی بود.

سرکار خانم پویا یکی از مربیان کارگروه روانشناسی، مدرس مربوط به این جلسه بودند.

کنترل استرس، شادزندگی کردن، مدیریت زمان، مهارتِ نه گفتن، جرات ورزی(مندی)، اعتماد بنفس، مسئولیت پذیری، کنترل خشم و زندگی خلاقانه از مواردی هستند که سرکار خانم پویا در این جلسه به تفکیک مورد بررسی قرار دادند. بعضی از این موارد ناشی از خودآگاهی و بعضی مهارت است. مثلاً اعتماد بنفس و مسئولیت پذیری ناشی از خودآگاهی اما کنترل خشم ناشی از مهارت است.

خانم پویا در ادامه فرمودند: برای داشتن زندگی خلاقانه باید تفکر نقاد داشت،فیلتری برای باورها باید وجود داشته باشد.

مباحث اصلی این کارگاه خودآگاهی، ارتباط موثر و مدیریت استرس میباشد.

کلاسهای مربوطه بمدت 20 ساعت، هرجلسه 3ساعت، از هفته آینده آغاز و تا قبل از مهرماه به پایان خواهد رسید. روزهای تشکیل این کلاسها براساس پیشنهاداتی خواهد بود که اکثریت شرکت کنندگان محترم در این جلسه، در فرمهای ارائه شده قید نمودند.

جهت رفاه حال خانواده هایی که تمایل به شرکت در این کارگاهها همراه با همسران خود دارند دوره هایی درنظر گرفته شده است.