۱۳۹۵/۱۱/۰۶

سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان(سابشا)

 

استانداری اصفهان در نظر دارد به منظور جمع آوری اطلاعات بانوان شاخص استان سامانه سابشا به آدرس اینترنتی www.sabsha.ir  را راه اندازی نماید.لذا از کلیه بانوان خانواده بزرگ ذوب آهن (بانوان شاغل،همسر و دختر شاغلین ) دعوت می گردد با دریافت فایل راهنما ، حوزه ها و زیر حوزه های شاخص و همچنین مدارک مورد نیاز را دریافت نموده و چنانچه دارای شرایط لازم می باشند مدارک خود را  به روابط عمومی ،دفتر سایت و پورتال تحویل نمایند.

تلفن تماس:52574996

دریافت فایل راهنما