کارگروه زبان در تمام طول سال آمادگی تشکیل کلاسهای کارگاهی مختص بزرگسالان و نوجوانان با عناوین زیر را دارد:

  1. Free discussion کارگاه موضوعی یک جلسه در هفته
  2. کنکور زبان انگلیسی و زبان کنکور
  3. کارگاه 10 جلسه ای تقویت مهارت شنیدار
  4. کارگاه 10 جلسه ای Pronunciation & accent
  5. کارگاه های 8 جلسه ای گرامر
  6. مکالمه ترمی
  7. کارگاه 8 جلسه ای Academic Writing
  8. نشستهای آموزشی مخصوص مربیان و آموزگاران زبان
  9. کارگاه یک جلسه ای تکنیکهای حفظ لغت
  10. کارگاه ده جلسه ای حفظ  لغات کاربردی آکادمیک

 

 

نمونه کاردستی های بچه ها در دوره تابستان 96: