کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان در آذرماه سال 94 و همزمان با آغاز فعاليت مهندس احمد صادقی در شرکت به عنوان مدیرعامل و به ابتکار مهندس فاطمه علمداری مشاور فرهنگی و اجتماعی  ايشان  و با حضور پر شور ، خود جوش و افتخاری بانوان ذوب آهنی تشکیل گردید . دركنار پولاد مردان جبهه صنعت ، بانوان ذوب آهنی نیز مصمم هستند در حوزه فرهنگ ، برند ذوب آهن را پر آوازه نمایند . در این راستا چهار كارگروه اصلی فرهنگي، ورزشي ، هنري و علمي در زیر شاخه هاي مختلف  تشکیل شده است .

ذوب آهن اصفهان در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود از دير باز در زمينه هاي فرهنگي ، هنري و ورزشي ،‌ اقدامات گسترده اي انجام داده است كه در سطح استاني و ملي اثر گذار مي باشد . لذا برند ذوب‌آهن اصفهان نه تنها در عرصه اقتصاد و صنعت ،‌ بلكه در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز مطرح است و لذا حفظ اين جايگاه در حال و آينده نيز نيازمند برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه هاي فرهنگي مي باشد.

در اين شرايط‌ ذوب آهن اصفهان ، با انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي مي تواند تاثيرات مثبتي بر كاركنان و جامعه اطراف خود بگذارد . در اين ميان ،‌ بانوان نقش ويژه اي دارند و در كنار همسران خود كه در جبهه صنعت تلاش مي كنند ، مي توانند در امور فرهنگي ، آموزشي و تربيتي در حفظ بنيان هاي خانواده بكوشند و سبك زندگي مطابق الگوهاي اسلامي ايراني را ترويج نمايند .

از طرفي تلاش بر اين است كه ذوب آهن از يك محيط صرف صنعتي به يك خانواده تبديل شود لذا بايد همه دست در دست يكديگر و با همدلي در راستاي رشد و اعتلاي اين مجموعه با پويايي تمام تلاش كنيم .