۱۳۹۶/۰۸/۱۳

توزيع لواز م التحریر در بين دانش آموزان نيازمند

اردوي جهادي باهدف بازديد از مناطق محروم و اعطاي کمکهای همكاران ذو ب آهني )لوا م التحریر( به كودكان و نوجوانان بی بضاعت روستاهاي دورك ، دره بيد ، معدن ، كلكله و ده كهنه از توابع استان چهارمحال بختياري با حضور تني چند از اعضاي حوزه مقاومت بسيج شهيدتندگويان و پايگاه مقاومت بسيج خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( ،كانون خيرین فرهنگي بانوان شركت و جهاد دانشگاهي زرین شهر بيست و نهم مهرماه برگزار شد. شایا ن ذکر است در ادامه اين اردوي جهادي بازديد از خانواده شهيد بهمن قياسي نيز صورت گرفت.