شكل گيري کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان

  کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن اصفهان در آذرماه سال 94 و همزمان با آغاز فعاليت مهندس احمد صادقی در شرکت به عنوان مدیرعامل و به ابتکار مهندس فاطمه علمداری مشاور فرهنگی و اجتماعی  ايشان  و با حضور پر شور ، خود جوش و افتخاری بانوان ذوب آهنی تشکیل گردید . دركنار پولاد مردان جبهه صنعت ، بانوان ذوب آهنی نیز مصمم هستند در حوزه فرهنگ ، برند ذوب آهن را پر آوازه نمایند . در این راستا چهار كارگروه اصلی فرهنگي، ورزشي ، هنري و علمي در زیر شاخه هاي مختلف  تشکیل شده است .

  ذوب آهن اصفهان ، در  بیش از چهار دهه توليد فولاد  نه تنها به لحاظ اقتصادی  در کشور منشاء اثر بوده است ، بلکه از بعد سرمایه انسانی نیز افرادی در این مجموعه صنعتی حضور داشته اند که تجربیات آنها از دوران گذشته تاکنون در اقصی نقاط این مرز و بوم ، تجلی بخش رشد و توسعه در زمینه های مختلف بوده است به نحوی که آیندگان نیز از حاصل گنجینه دانش و تجربه این سرمایه های ارزشمند بهره مند خواهند شد. این شرکت با داشتن نیروی انسانی حدود 16 هزار نفر که در بخشهای مختلف فعالیت دارند ، به مکانی تبدیل شده است که مجموعه ها و شرکت های دیگر در سطح کشور نیز از مزایای آن بهره مند می شوند . خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان پتانسیل ها و استعدادهای فراوانی دارد ، كه با فراهم نمودن زمينه هاي لازم و مهيا نمودن زيرساخت هاي مورد نياز مي توان اين استعداد ها را به منصه ظهور رساند .

  وظيفه همه سازمان ها و مسئولان است كه با اقدام همه جانبه و مشترك فرهنگي در سطح كاركنان ، خانواده ها و كل جامعه توطئه هاي فرهنگي را كنترل و بي اثر نموده و در جهت ارتقاء فرهنگ عمومي تلاش نمايند و براي كسب موفقيت در اين زمينه ضمن پرهيز از هر گونه اقدام فردي و بدون برنامه ، از تمامي ابزارها و كانال هاي ارتباطي مدرن استفاده نمايند .

  ذوب آهن اصفهان در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود از دير باز در زمينه هاي فرهنگي ، هنري و ورزشي ،‌ اقدامات گسترده اي انجام داده است كه در سطح استاني و ملي اثر گذار        مي باشد . لذا برند ذوب‌آهن اصفهان نه تنها در عرصه اقتصاد و صنعت ،‌ بلكه در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز مطرح است و لذا حفظ اين جايگاه در حال و آينده نيز نيازمند برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه هاي فرهنگي مي باشد.

  انجام اين فعاليت ها در شرايط فعلي كه كشور ما در معرض تهاجم فرهنگي قرار دارد ، ‌ضرورت بيشتري دارد . در عصر حاضر كشورهاي غربي با بهره گيري از انواع رسانه ها و تاكتيك هاي تبليغاتي ، به تعبير مقام معظم رهبري ،‌ دست به تهاجم و شبيه خون فرهنگي زده اند كه امروز اين تهاجم در قالب جنگ نرم توسعه يافته است .

  در اين شرايط‌ ذوب آهن اصفهان ، با انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي مي تواند تاثيرات مثبتي بر كاركنان و جامعه اطراف خود بگذارد . در اين ميان ،‌ بانوان نقش ويژه اي دارند و در كنار همسران خود كه در جبهه صنعت تلاش مي كنند ، مي توانند در امور فرهنگي ، آموزشي و تربيتي در حفظ بنيان هاي خانواده بكوشند و سبك زندگي مطابق الگوهاي اسلامي ايراني را ترويج نمايند .

  از طرفي تلاش بر اين است كه ذوب آهن از يك محيط صرف صنعتي به يك خانواده تبديل شود لذا بايد همه دست در دست يكديگر و با همدلي در راستاي رشد و اعتلاي اين مجموعه با پويايي تمام تلاش كنيم .